buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2015 Liste 5

Stand: 2019-04-04
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

 1. kein Cover

  €avusoglu:Türk Siyasal Yasam nda Dogru
  Titel: Türk Siyasal Yasam nda Dogru Yol Partisi
  Autor/in: Hüseyin €avusoglu
  2015. 388 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-67242-9 (3639672429)
  Neue ISBN: 978-3-639-67242-8 (9783639672428)

 2. kein Cover

  €elebi:€agdas Dil Felsefesinde Dil, Zih
  Titel: €agdas Dil Felsefesinde Dil, Zihin ve Söz Edimi liskisi
  Autor/in: Vedat €elebi
  2015. 240 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-67402-2 (3639674022)
  Neue ISBN: 978-3-639-67402-6 (9783639674026)

 3. kein Cover

  €elebioglu:Huzûrî ve Esrârnâme Mesnevis
  Titel: Huzûrî ve Esrârnâme Mesnevisi
  Autor/in: Ayse €elebioglu
  2015. 508 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-67270-4 (3639672704)
  Neue ISBN: 978-3-639-67270-1 (9783639672701)

 4. kein Cover

  €elik:Kompleks Potansiyel Teorinin Yönt
  Titel: Kompleks Potansiyel Teorinin Yöntemleri
  Autor/in: Halil brahim €elik
  2015. 260 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-81003-1 (3639810031)
  Neue ISBN: 978-3-639-81003-5 (9783639810035)

 5. kein Cover

  €elik:Okul Müdürlerinin Mizah Davran sl
  Titel: Okul Müdürlerinin Mizah Davran slar le Ögretmenleri Etkileme Düzeyi
  Autor/in: Fethullah €elik
  2015. 112 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-67405-7 (3639674057)
  Neue ISBN: 978-3-639-67405-7 (9783639674057)

 6. kein Cover

  €elik:Pointwise Singularities of Pluris
  Titel: Pointwise Singularities of Plurisubharmonic Functions
  Autor/in: Halil brahim €elik
  2015. 104 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-67465-0 (3639674650)
  Neue ISBN: 978-3-639-67465-1 (9783639674651)

 7. kein Cover

  €etin:Östemperlenmi Küresel Grafitli D
  Titel: Östemperlenmi Küresel Grafitli Dökme Demirlerin A nma Davran
  Autor/in: Melik €etin
  A nma,Sürtünme katsay s , Pim s cakl , Östemperleme Is l lemi
  2015. 256 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-67217-8 (3639672178)
  Neue ISBN: 978-3-639-67217-6 (9783639672176)

 8. kein Cover

  €etin:T_p Fakültesi ögrencilerinin besl
  Titel: T_p Fakültesi ögrencilerinin beslenme al_skanl_klar_
  Autor/in: Gökhan €etin
  2015. 152 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-81111-9 (3639811119)
  Neue ISBN: 978-3-639-81111-7 (9783639811117)

 9. kein Cover

  €etinkaya:Türkiye´de Sosyal Yard m Sist
  Titel: Türkiye´de Sosyal Yard m Sisteminin Ekonomik Yap s
  Autor/in: Sahin €etinkaya
  2015. 304 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-67218-6 (3639672186)
  Neue ISBN: 978-3-639-67218-3 (9783639672183)

 10. kein Cover

  €evik:Rekreatif Animasyon Etkinliklerin
  Titel: Rekreatif Animasyon Etkinliklerinde Hizmet Kalitesi
  Autor/in: Hüseyin €evik
  2015. 172 S. 220 mm
  Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
  ISBN: 3-639-81053-8 (3639810538)
  Neue ISBN: 978-3-639-81053-0 (9783639810530)

zurück
Hauptliste
vor