buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2015

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Rag p €avus, Aysun Öztuna Kaplan (Beteiligte)

Farkl Epistemolojik nan slara Göre Sosyo-Bilimsel Konular


Farkl Epistemolojik nan slara Sahip Ögrencilerin Sosyo-Bilimsel Konulara Bak s A‡ lar
2015. 196 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2015
ISBN: 3-639-67377-8 (3639673778)
Neue ISBN: 978-3-639-67377-7 (9783639673777)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Bu ‡al smada farkl epistemolojik inan slara sahip ögrencilerin sosyo-bilimsel konulara yönelik görüsleri irdelenmistir. Bu baglamda arast rma grubunu olusturan 464 8. s n f ögrencisinin epistemolojik inan slar tespit edilmis; ard ndan epistemolojik inan slar gelismis (sofistike) ve gelismemis (naif) ögrenciler belirlenmistir. Arast rman n ikinci asamas nda bu ögrencilerden se‡ilen 49 kisilik grubun sosyo-bilimsel konulara yönelik görüsleri al nm st r. Farkl epistemolojik inan slara sahip ögrencilerden sofistike ögrencilerin sosyo-bilimsel konulara yönelik görüslerinin naif ögrencilere göre daha kapsaml oldugu, sofistike ögrencilerin neden - sonu‡ iliskilerine dayal ‡ kar mlarda bulunduklar tespit edilmistir. Bu durum sofistike ögrencilerin sosyo-bilimsel konulara yönelik görüslerinin daha gelismis düzeyde oldugunu göstermektedir. €al smada fen okuryazar bireylerin yetistirilmesine katk saglamak i‡in ögrencilerin epistemolojik inan slar n n gelistirilmesinin önemli oldugu sonucuna ulas lm st r. €al sman n alanyaz na, fen bilimleri ögretmenleri basta olmak üzere ögretmen adaylar na ve arast rmac lara katk saglayacag düsünülmektedir.
Rag p €avus, Sakarya Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü´nde doktora egitimine devam etmekte olup fen egitimiyle ilgili ‡esitli yay nlar bulunmaktad r. Yrd. Do‡. Dr. Aysun Öztuna Kaplan, Sakarya Üniversitesi Egitim Fakültesi´nde ögretim üyesi olarak görev yapmakta olup alanyaz nda fen egitimine yönelik ‡esitli yay nlar yer almaktad r.