buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2015

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Aneta Rolinska

Jednostka, rodzina, spoleczenstwo


Skutki zagranicznych migracji zarobkowych Polaków w latach 2004 - 2007
2015. 52 S. 220 mm
Verlag/Jahr: WYDAWNICTWO BEZKRESY WIEDZY 2015
ISBN: 3-639-89213-5 (3639892135)
Neue ISBN: 978-3-639-89213-0 (9783639892130)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Niniejsza praca podejmuje problematyk_ skutków zagranicznych migracji zarobkowych Polaków w latach 2004-2007, czyli w okresie od przelomowego momentu przystapienia Polski do Unii Europejskiej do poczatków swiatowego kryzysu gospodarczego. Skutki te analizowane sa z perspektywy jednostki, rodziny i spoleczenstwa w oparciu o literatur_ zastana, oraz najnowsze raporty z badan naukowych, materialy konferencyjne, a tak_e artykuly publicystyczne.
Aneta Rolinska, ur. 23 maja 1979 w Czernikowie. Absolwentka Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu.