buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2016

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Te cula Vasile Dan

Cele dintâi realizari sovietice în Cosmos în presa româneasca


Cazurile "Scânteia" i "Drum Nou" (1957-1963)
2016. 96 S. 220 mm
Verlag/Jahr: GLOBEEDIT 2016
ISBN: 3-330-80713-X (333080713X)
Neue ISBN: 978-3-330-80713-6 (9783330807136)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


×nca din cele mai vechi timpuri, visul milenar al omului a fost sa zboare! ×nsa nu doar zborul era o tema frecventa ci i curiozitatea de a afla ce se afla acolo sus.Când vorbim despre realizarile cosmice ale URSS ne gândim automat la Yuri Gagarin, primul om în spa iul cosmic, sau la primul satelit în spa iu. Nascuta pe fondul intensificarii Razboiului Rece, explorarea spa iului cosmic i primele realizari în acest domeniu au facut parte dintr-o competi ie pe care istoriografia o va re ine drept Cursa Spa iala. Aceasta s-a desfa urat între SUA i URSS, cele doua mari for e industriale postbelice. cursa spa iala poate fi considerata pe buna dreptate, Frontul Pa nic al Razboiului Rece sau de ce nu, aventura secolului XX a a cum a fost denumita de catre mul i jurnali ti.
Dan Te cula s-a nascut pe 3 noiembrie 1988. A absolvit facultatea de istorie si filosofie din cadrul Universita ii Babe -Bolyai în anul 2008. A urmat studiile coli masterale "Istorie, Memorie, Oralitate în sec XX" absolvite în 2011 în cadrul aceleia i universita i. ×n prezent este doctorand în cadrul colii "Istorie, Civiliza ie, Cultura" a UBB.