buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2016

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Fatma €ubuk

Nöropazarlama


Pazarlamada Uygulamaya Yönelik Yeni bir Yaklas m: Nöropazarlama
2016. 256 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2016
ISBN: 3-639-81273-5 (3639812735)
Neue ISBN: 978-3-639-81273-2 (9783639812732)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Nöropazarlama; beyinde ki sat n alma dügmesine giden yolu bulmakt r. Nöropazarlama yöntemleriyle kisilere emir verir gibi mesajlar iletilmez. Arast rma yöntemleri ile reklamlar, pazarlama stratejilerinin nas l olusturulacag n n belirlenmesini saglar. Yani Nöropazarlama yol gösterir. Nöropazarlama tüketicinin sat n alma karar n neye göre verdiklerinden ziyade, ger‡ek hayatta tüketicinin sat n alma karar n nas l ald g n anlamaya ‡al s r.
Yazar 1985 y l nda Elaz g da dogdu. Uludag Üniversitesi Uluslararas liskiler bölümünden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesinde sletme MBA yüksek lisans n tamamlad . 2010 y l ndan beri Nöropazarlama, Nöropolitika, Nöromimari gibi alanlarda arast rmalar ile ilgili teorik ve deneysel ‡al smalara devam etmektedir.