buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2016

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Gözde €olakoglu Sari

Anadolu´dan Balkanlara Kemen‡e


2016. 276 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2016
ISBN: 3-639-81306-5 (3639813065)
Neue ISBN: 978-3-639-81306-7 (9783639813067)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Türk Müzigi´nin özgün yayl ‡alg s kemen‡e; Orta €ag Avrupa´s n n temsili unsuru rebec, Bizans stanbul´unun önemli ‡alg s lyra dicta, Yunanistan ve özellikle adalar n vazge‡ilmez ögesi lyra, Bulgaristan halk müzigi, popüler müzigi ve hatta orkestralar n n unutulmaz gadulka, Anadolu´nun hem kuzeybat s , hem de güneybat s na yerlesmis t rnak kemane / Yörük kemanesi / Toros Kemanesi ile ortak özellikler tas r. Hepsinin ´armudî´ bir sekli vard r ve tel yüzeyine t rnak ile temas suretiyle ‡al n rlar. Kitab m z kemen‡e ailesine mensup ‡alg lar n ortak kültürel cografyada nas l ‡esitlendigi ve kendine özgü hangi kimliksel özellikleri kazand g prensibi ile Anadolu ve Balkan cografyas üzerindeki tarihsel ve cografi yolculuklar n n izini sürmektedir.
TÜ TMDK €alg Egitim Bölümü´nden mezun oldu. TÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dal ´nda doktora ‡al smas n tamamlad . Halen TÜ TMDK Müzikoloji Ana Bilim Dal ´nda do‡ent olarak görev yapmakta, Tarihsel Müzikoloji, Osmanl - Türk Müzigi, Makam Teorisi, Organoloji konular ve kemen‡e icrac l g üzerine ‡al smalar n sürdürmektedir.