buchspektrum Internet-Buchhandlung

Neuerscheinungen 2018

Stand: 2020-02-01
Schnellsuche
ISBN/Stichwort/Autor
Herderstraße 10
10625 Berlin
Tel.: 030 315 714 16
Fax 030 315 714 14
info@buchspektrum.de

Ali Kemal €akir

Deponi Gazi Belirlemede Metot Se‡imi ve Potansiyel Gaz Hesaplanmasi


Biyogaz ve Arastirmalari
2018. 72 S. 220 mm
Verlag/Jahr: TÜRKIYE ALIM KITAPLAR 2018
ISBN: 3-639-81354-5 (3639813545)
Neue ISBN: 978-3-639-81354-8 (9783639813548)

Preis und Lieferzeit: Bitte klicken


Bu ‡alismada belediyelerin mücavir alan sinirlari i‡erisinde olusan kentsel kati atiklarin (evsel, endüstriyel, tibbi atiklar ile aritma ‡amuru) düzenli olarak depolandigi Kati Atik Düzenli Depolama Alani´nda, deponi gazi olusumu ve gaz toplama sistemi ile ilgili mevcut kosullarin ortaya konulmasi ve olusan deponi gazinin bertaraf ve degerlendirme se‡enekleri arastirilmistir. Deponi alanlarindaki enerji potansiyeline karar vermedeki en önemli faktör, deponi alanindaki metan gazi miktaridir. Deponi gazinin miktarini belirlemede kullanilan ‡esitli yaklasimlar vardir. ‡alismada, deponi gazinin miktarini belirlemede 3 farkli metot ve literatür tabanli bir yaklasimi kullanilmistir. Kullanilan metotlar; Tabasaran/Rettenberger, Multi-Phase, Scholl Canyon metotlaridir. Teorik olarak, tam kapasite ‡alisan kati atik deponilerindeki metan gazi potansiyeli 50-400 L/kg (m3/ton) arasindadir. Verilen araligin bu kadar genis olmasi (minimum ve maksimum degerler arasi 8 kat fark bulunmaktadir) yukarida belirtildigi gibi ‡öp karakteristigi, iklim ve depolama sahasina özgü diger özelliklerin ‡ikacak gaz miktarini etkilediginin bir baska göstergesidir.
Yazar, 1982 senesinde Zonguldak´ta dogmustur. Ilk ögrenimini Karabük´te, lise ögrenimini ise Kastamonu´da tamamlamistir. Lisansini M.Kemal Universitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisligi bölümünde tamamlamistir. Yüksek Lisansi ayni universitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji A.B.D´da bitirmistir. Doktorasini ise Ege Üniversitesinde bitirdi.